Vážení rodičia, od 01.02.2022 si môžete objednávať a odhlasovať stravu cez internet. Budeme radi, ak túto formu budete využívať a uprednostňovať pred telefonickým odhlasovaním, nakoľko je to pre Vás komfortnejšie i vzhľadom k tomu, že je možné si do telefónu stiahnuť aplikáciu, ktorá Vás na každú zmenu ihneď upozorní. Zmeny v objednávaní na nadchádzajúci deň je možné uskutočniť do 14,00 hod. aktuálneho dňa, v pondelok ráno až do 07.15 hod. Ponechali sme Vám možnosť uskutočňovať zmeny i počas víkendu. Zmeny môžete vykonať v ponuke Jedálny lístok.

V prípade otázok, kontaktujte vedúcu ŠJ na t. č. 0911 180 164

Zamestnanci školskej jedálne:

Vedúca školskej jedálne:
Bc. Sedliačková Eva
 
Kuchárky:
Raždíková Anna
Dobošová Janka
Janáčková Gabriela
 

V prílohe si môžete prečítať základné informácie o školskej jedálni pri Spojenej škole internátnej v Bytči.

    Spojená škola internátna je aj v školskom roku 2020/2021 zapojená do školského programu „Školské ovocie“.

 

Bc. Eva Sedliačková

Naša škola zvíťazila v súťažno-vzdelávacej aktivite vo vyhlásenej dennej téme Jedz a hýb sa. Všetkým zapojeným pedagógom a asistentkám ďakujeme za pomoc a spoluprácu.

Mgr. Alena Korduljaková, Bc. Eva Sedliačková

Prezentácia

Metodický list

 

Opäť sme sa zapojili do súťažno-vzdelávacích aktivít vyhlásených neziskovou organizáciou „Centrum rozvoja znalostí o potravinách“. Činnosť tejto organizácie je zameraná na zvyšovanie úrovne vzdelania a povedomia o vhodných stravovacích návykoch, o potravinách, ich úlohe pri ochrane zdravia a prevencii voči ochoreniam, o ich vplyve na  kvalitu života každého z nás. Cieľom Centra rozvoja znalostí o potravinách je vyvolávať a podporovať spoluprácu a aktívnu účasť pri budovaní a rozvoji zdravia a zdravého životného štýlu u všetkých – detí, mládeže, učiteľov, rodičov aj širokej verejnosti. V tomto roku sme sa zapojili do dvoch denných tém: „Chlieb, pečivo obilniny, cestoviny, zemiaky“ a „Zelenina, ovocie, orechy z našich sadov“.

Metodický list Chlieb, pečivo, obilniny, cestoviny.

Metodický list Ovocie a zelenina.

Prezentácia Zdravie, sila, vitamíny z ovocia a zeleniny.

Prezentácia Tajomstvo obilného zrnka.

 

Mgr. Alena Korduljaková

Bc. Eva Sedliačková

Zamestnanci školskej jedálne sa spolu s pedagógmi a žiakmi zapojili do projektu Hovorme o jedle, ktorý bol zameraný na podporu zdravého životného štýlu a prevencie rôznych ochorení a obezity. V rámci neho sme pripravili pre deti ŠMŠ a žiakov ŠZŠI Bytča dve zaujímavé aktivity, ktoré si môžete pozrieť v priložených prezentáciách.

 

Hovorme o jedle

Zelený deň

Čo je základom správnej výživy? Ako deti naučiť jesť ovocie a zeleninu? Odpovede na tieto a ďalšie otázky nájdete v priloženom súbore.