Zima zimickaSpadla vločka maličká, studená je trošička.

Čo by sme sa zimy báli? Hneď si dáme čižmy, šály.

Zima v školskom klube detí a v školskom internáte bola zábavná, tvorivá, veselá a poučná. S deťmi sme sa rozprávali o zime. Nezabudli sme ani na ľudové zvyky a tradície v zimnom období. Čítali sme a pozerali rozprávky o zime, naučili sme sa básničky a pesničky. Hrali sme zábavné hry, cvičili, ale aj oslavovali. Deti potešila aj snehová nádielka. Zapojili sme sa do krásnej akcie – Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok. V decembri sa veľa kreslilo a tvorilo. Deti si maľovali a vyrábali ozdoby z papiera – zimné mesto, snehové vločky, Mikuláša, snehuliaka, vianočný stromček, anjelikov, adventný veniec, pozdrav k Vianociam a mnoho iného. Vyhotovili sme veľa krásnych výrobkov na vianočné trhy. Internátne deti sa zúčastnili akcie v meste - Stretnutie s Mikulášom a rozsvietenie vianočného stromčeka. Okrem iného sme nacvičovali program na vianočnú besiedku. Predvianočnú náladu nám spríjemňovali vianočné koledy. U detí sme rozvíjali predovšetkým tvorivosť, kreativitu, samostatnosť, jemnú motoriku a schopnosť spolupracovať v skupine.

Šťastné, veselé a pokojné vianočné sviatky prajú deti a vychovávateľky ŠKD a ŠI.

                                                                                                          Mgr. Lenka Kelemecová

mdd skdMedzinárodný deň detí sa oslavuje po celom svete. Je to krásny sviatok kedy aj my dospelí sa môžeme vrátiť do detských čias. V ŠKD a ŠI sme si pre vaše no zároveň aj naše deti pripravili rôzne súťaže, aktivity. Strávili sme spoločne chvíle plné úsmevu, radosti a smiechu.

Bc. Jozefína Balážová. 

jar skdZima je už nenávratne preč a my sme sa s radosťou vrhli do jarných aktivít. V marci sme s Pánom Knižôčkom objavovali svet rozprávok, vyrábali leporelá. Pred Veľkou nocou sme si spravili kuriatka za vtáčikov, porozprávali sme si o mláďatkách. Po prázdninách sme sa venovali semienkam, ich rastu, sadeniu  a nezabudli sme ani na pobyt vonku, pretože pohyb milujeme. S veľkým záujmom sme si zahrali nové spoločenské hry, pri ktorých sme si precvičili naše múdre hlavičky. V priloženej prezentácií si môžete pozrieť fotky z našich aktivít.

Mgr. Anežka Byrtusová

UF SKD zimaPo návrate z vianočných prázdnin sa deti v školskom klube a školskom internáte pustili s veľkým záujmom do nových aktivít. Vďaka snehovej nádielke sa venovali otužovaniu a hrám v snehu. Nezabudli ani na starostlivosť o vtáčiky, vyrábali papierové búdky a potravu im nasypali do drevených  príbytkov na školskom dvore. Február bol v znamení karnevalu a výroby valentínskych pozdravov.  Deti si vyrobili krásne masky, ktorými vyčarili úsmev na nejednej tvári.  Nezabudli sme ani na vzdelávanie, skladali, lúštili a venovali sa matematickým úlohám. V priloženej prezentácii si môžete pozrieť práce detí.                                       

                                                                                                                     Mgr. Mária Kytková

UF zimaPočas dlhých a chladivých zimných dňoch sme si spoločne v školskom klube a školskom internáte spríjemnili dni rôznymi aktivitami, pri ktorých deti nadobudli nové zručnosti a vedomosti.

UF jesenPočas jesenných dní sme si aj tento rok v školskom klube pripravili rôzne jesenné aktivity, počas ktorých sa deti mohli vyšantiť alebo nabrať nové zaujímavé informácie.

Bc. Miroslava Adámková

Uf letoŽiaci ŠKD a ŠI sa zišli na školskom dvore pri stavaní mája. Spoločne si zatancovali a zaspievali pieseň „Máj, máj, máj zelený...“  Na Deň matiek deti vyrobili darčeky, ktorými potešili svoje mamičky. MDD sme oslávili športovými hrami a súťažami. Svetový deň životného prostredia sme si pripomenuli aktivitami, spojenými s pobytom na čerstvom vzduchu a v čistom prostredí školského dvora. Deti sa starali o čistotu a poriadok na školskom dvore. V máji vysadili semienka do prideleného záhonu a v júni si už pochutnávali na čerstvých reďkovkách. Čítaním kníh a rozhovormi o prečítaných príbehoch rozvíjali svoju čitateľskú gramotnosť. Zhotovením pokladničiek sme žiakov motivovali k tvoreniu drobných úspor z vreckového a hospodárnemu narábaniu s peniazmi. Bezpečnú jazdu na bicykloch si deti vyskúšali v rámci aktivity „Dopravná výchova hrou.“ So školským rokom sme sa rozlúčili športovo – zábavným popoludním. V príjemnej atmosfére plnej radosti a šantenia sme spomínali na spoločne prežité chvíle v ŠKD a ŠI.

Naše spoločné aktivity si môžete pozrieť v prezentácii.

Bc. Mária Chabadová

UF SKD CGFinančnú gramotnosť žiakov v školskom klube detí a školskom internáte rozvíjame vzdelávacími aktivitami, zameranými na rozvoj sociálno – finančnej gramotnosti. Cieľom je oboznámiť žiakov so základnými pojmami, ktoré súvisia s finančnou gramotnosťou a naučiť ich hospodárnemu narábaniu s peniazmi.

Naše spoločné aktivity si môžete pozrieť v prezentácii.

Bc. Mária Chabadová

UF jar v SKDVo výchovných skupinách školského internátu a v oddeleniach školského klubu, bola jar veľmi pestrá. Deti sa zapájali do rôznych aktivít a činností, ktoré si pre ne pripravili pani vychovávateľky. Pripomenuli sme si Svetový deň vody, zasadili sme si zeleninu do vyvýšeného záhonu, maľovali sme kraslice, na Deň Zeme sme čistili okolie školy.  Vyrábali sme darčeky k MDŽ, ku Dňu učiteľov, k 60. výročiu školy. Mali sme rôzne aktivity zamerané na rozvoj čitateľskej a finančnej  gramotnosti. V rámci environmentálnych činností sme trávili veľa času na čerstvom vzduchu, spoznávali sme naše okolie, stromy a rastliny. Učili sme sa, ako sa máme starať o našu planétu Zem, ako máme triediť odpad... . Spievali sme, hrali sme sa, maľovali, vyrábali, čítali, bicyklovali... . V našom školskom klube detí a v školskom internáte sa nikdy nenudíme. V priloženej prezentácii si môžete pozrieť aspoň niektoré z činností, ktoré sa uskutočnili v ŠKD a ŠI.

Mgr. Daniela Vyšná

SnímkaVzájomným čítaním v skupinách, čítaním na pokračovanie, prerozprávaním prečítaných textov sme spoločne v ŠKD a ŠI rozvíjali čitateľskú gramotnosť.

Naše spoločné aktivity za prvý polrok si môžete pozrieť v prezentácií.

Bc. Monika Adamová

uf enviro skdV školskom klube detí a v školskom internáte aktívne podporujeme prístup k tvorbe a ochrane životného prostredia, prostredníctvom praktického zážitkového učenia. V priloženej prezentácií si môžete pozrieť naše aktivity.

                                                                                Mgr. Miroslava Klapčíková

UF zimaV oddeleniach školského klubu detí a školského internátu počas dlhých zimných dní deti nezaháľali, a venovali sa rôznym aktivitám. V priloženej prezentácii si môžete pozrieť práce detí.

Adriana Sakalová

UF Jesen SKDAni sme sa nenazdali a už deťom ubehli dva krásne mesiace v školskom klube detí. Školský klub deťom ponúka priestor na zábavu, hry a aj rôzne individuálne a skupinové aktivity. Počas týchto jesenných mesiacov mali deti pripravené rôzne tvorivé dielne, kde sa mohli realizovať, či už po stránke výtvarnej, pracovnej, telovýchovnej, ale aj hudobnej. V priloženej prezentácií si môžete pozrieť práce detí.

Mgr. Miroslava Klapčíková

Dňa 20.01.2020 si deti školského internátu a školského klubu detí vyskúšali, ako je to, keď sa z nich stanú „básnici“. Pani učiteľka Mgr. Tóthová ako koordinátorka žiackej knižnice pre nich pripravila súťaž v tvorivosti o najkrajšiu veršovanú básničku, riekanku, hádanku. Pri práci s deťmi jej pomáhal Tonko Cestovateľ, ktorý precestoval celý svet a zastavil sa aj pri týchto deťoch, aby sa dozvedel, aké sú šikovné. A naozaj boli. Spoločne s menšou pomocou p. učiteľky a p. vychovávateliek vytvorili krásne básničky a hádanky. Presvedčiť sa o tom, že deti boli naozaj tvorivé, môžete aj tu priloženými básničkami a hádankami.                                                                                     

Mgr. Magdaléna Tóthová

Dňa 24.10.2018 sa na školskom dvore konala ,,šarkaniáda“. Púšťanie šarkanov je zdravý, ekologický, vekovo neobmedzený druh športu. Patrí medzi typické symboly jesene. Prvý šarkan vzlietol približne pred 3000 rokmi v Číne. Číňania verili, že šarkan odnáša z domu smolu a nešťastie.

Na podujatí prevládali vlastnoručne vyrobené šarkany, ktoré si deti prichystali vopred v ŠKD a ŠI. Deti súťažili, ktorý šarkan najdlhšie poletí. Na fotkách si môžete pozrieť, že z podujatia mali veľkú radosť.

Mgr. Daniela Vyšná

Deti ŠKD a ŠI sa dňa 17.10.2018 zúčastnili spoločnej akcie v rámci rozvoja čitateľskej gramotnosti a Medzinárodného dňa školských knižníc. Pani učiteľka Mgr. Magdaléna Tóthová, ako vedúca žiackej školskej knižnice, ktorá bola pozvaná, si pre deti pripravila množstvo zaujímavostí. No, ale nebola sama, veľmi aktívne jej pomáhali aj skvelí pomocníčkovia  maňušky - Pomocníček Knihovníček, Myška Hryzka, Pomocníčka Marienka, Sloník Šikovník a pani vychovávateľky. Na úvod deti stručne oboznámila s tým, ako vzniká kniha, spýtala sa, či deti radi čítajú, aké knižočky už prečítali, ale aj to, či vedia, kde je školská knižnica a či si už nejaké knihy z nej zapožičali. Deťom sa veľmi páčili hádanky, ktoré si pripravil Pomocníček Knihovníček, Myška Hryzka im ukázala, ako sa nemá s knižočkami zaobchádzať, Pomocníčka Marienka deťom vysvetlila, že okrem školských knižníc je aj veľká krajská knižnica napr. v Žiline. Potom si všetky deti pozreli školskú knižnicu a vystavené knihy, ktoré si mohli zapožičať. Sloník Šikovník mal pre deti pripravenú úlohu, a to vyrábanie vlastnej knihy, podrobne im vysvetlil, ako sa taká vlastná knižočka vyrába. Deti už aj na jej výrobe začali pracovať. Tí šikovní boli odmenení peknou nálepkou. Sľúbili sme si, že sa na takomto stretnutí v ŠKD a ŠI uvidíme, lebo sa chceme pochváliť s výrobou vlastnej knihy, ale aj porozprávať sa o knihe, ktorú sme prečítali.

Bc. Mária Chabadová