Vprílohe je uverejnený zoznam objednávok ŠZŠI v Bytči od 1.1.2014.

 

OBJEDNÁVKY