Zmluvy nad 300,00 € uzatvorené od 01.09.2015 ako aj zmluvy uzatvorené prostredníctvom EKS sú zverejňované v Centrálnom registri zmlúv ÚV SR .

 

Zmluvy uverejnené na starej stránke do 7.2.2014 nájdete kliknutím na nasledujúci odkaz - Zmluvy do 7.2.2014

Číslo : CŠPP_01/2018
Názov : Zmluva o zabezpečení adaptačného vzdelávania začínajúceho odborného zamestnanca
   
Dátum uzatvorenia:

28.02.2018

Dátum zverejnenia: 1.3.2018
Zmluvný partner: ŠZŠsMŠ J.Vojtaššáka 13, Žilina 
Sídlo zmluvného partnera: Jána Vojtaššáka 13, 010 08 Žilina
IČO zmluvného partnera: 36134228
Uzatvoril: Mgr. Anna Ďurajková
Súbor:

zmluva

 

Číslo : ŠJ 04/2015
Názov : Kúpno – predajná zmluva
   
Dátum uzatvorenia:

2.9.2015

Dátum zverejnenia: 2.9.2015
Zmluvný partner: Inmedia spol. s  r.o.
Sídlo zmluvného partnera: Námestie SNP č. 11, 960 01 Zvolen
IČO zmluvného partnera: 36019208
Uzatvoril: Mgr. Anna Ďurajková
Súbor:

zmluva

 

Číslo : ŠJ 03/2015
Názov : Kúpna zmluva
   
Dátum uzatvorenia:

2.9.2015

Dátum zverejnenia: 2.9.2015
Zmluvný partner: Pekáreň  J&J
Sídlo zmluvného partnera: 013 52 Súľov, Jablonove 245
IČO zmluvného partnera: 46277811
Uzatvoril: Mgr. Anna Ďurajková
Súbor:

zmluva

 

Číslo : ŠJ 02/2015
Názov : Kúpna zmluva
   
Dátum uzatvorenia:

2.9.2015

Dátum zverejnenia: 2.9.2015
Zmluvný partner: CARNEX spol.  s r.o.
Sídlo zmluvného partnera: 756 14  Francova Lhota 298
IČO zmluvného partnera: 46579729
Uzatvoril: Mgr. Anna Ďurajková
Súbor:

zmluva

 

Číslo : ŠJ 01/2015
Názov : Rámcová kúpna zmluva
   
Dátum uzatvorenia:

2.9.2015

Dátum zverejnenia: 2.9.2015
Zmluvný partner: Normál s.r.o.
Sídlo zmluvného partnera: Sučianska cesta 31, 036 01 Martin
IČO zmluvného partnera: 31593402
Uzatvoril: Mgr. Anna Ďurajková
Súbor:

zmluva

 

Číslo : PV2-01847/2015
Názov : Zmluva o výpôžičke
   
Dátum uzatvorenia:

14.08.2015

Dátum zverejnenia: 14.08.2015
Zmluvný partner: Štátny inštitút odborného vzdelávania
Sídlo zmluvného partnera: Bellova 54/a,  Bratislava 
IČO zmluvného partnera: 17314852
Uzatvoril: Mgr. Anna Ďurajková
Súbor:

zmluva

 

Číslo :  
Názov : Zmluva o výpôžičke číslo PV2-01107/2015
   
Dátum uzatvorenia:

02.07.2015

Dátum zverejnenia: 23.07.2015
Zmluvný partner: Štátny inštitút odborného vzdelávania
Sídlo zmluvného partnera: Bellova 54/a,  Bratislava 
IČO zmluvného partnera: 17314852
Uzatvoril: Mgr. Anna Ďurajková
Súbor:

zmluva

 

Číslo :  
Názov : Zmluva o dielo
   
Dátum uzatvorenia:

17.07.2015

Dátum zverejnenia: 17.07.2015
Zmluvný partner: CB construkt s.r.o. 
Sídlo zmluvného partnera: Oravská 2350/1, Žilina
IČO zmluvného partnera: 43795781
Uzatvoril: Mgr. Anna Ďurajková
Súbor:

zmluva

 

Číslo :  
Názov : Zmluva č. 2015_AMV_BB_ZA_11 o nájme nebytových priestorov
   
Dátum uzatvorenia:

08.04.2015

Dátum zverejnenia: 09.04.2015
Zmluvný partner: Metodicko-pedagogické centrum
Sídlo zmluvného partnera: Bratislava, Ševčenkova 11
IČO zmluvného partnera: 36164348
Uzatvoril: Mgr. Anna Ďurajková
Súbor:

zmluva