V prílohe sa nachádza zoznam kníh žiackej knižnice.