V prílohe sa nachádza zoznam kníh učiteľskej knižnice.