UF psAni sme sa nenazdali a prvý školský mesiac majú žiaci Praktickej školy za sebou. Nový kolektív sa v našej triede zžil veľmi rýchlo a žiaci si našli nových kamarátov.  Spolu sme vytvorili krásne i chutné „jesenné dielka“.  Vyrobili sme pestrú pani jeseň, šibalského tekvicového ježka, naaranžovali jesenné kvety. Spracovali sme ovocie, ktoré nám nadelila príroda a školská záhrada. Navarili sme sladučký jablkový kompót a pochutili sme si aj na jabĺčkach v župane. Každý deň si trénujeme v praxi rôzne činnosti: hygienické návyky, stolovanie, varíme, pečieme, umývame riad, polievame kvety.....Jednoducho, učíme sa prakticky pre každodenný život. Presvedčte sa sami v našej fotogalérii.

Mgr. Valéria Kuceljová

Prišiel ten deň, kedy sa u nás konalo slávnostné zhodnotenie manuálnych zručností žiaka praktickej školy, Šimona Švenka.

Cieľom našej praktickej školy je pripraviť žiakov na život v rodine, v spoločnosti a na zvládnutie jednoduchých činností v domácnosti i sebaobslužných návykov a zručností. Žiaci sa zacvičujú v remeselných prácach a na vykonávanie pracovných činností pod dohľadom inej osoby. Žiak, Šimon Švenk, úspešne zvládol záverečné skúšky a slávnostne ukončil štúdium na našej škole. Prajeme mu veľa úspechov, zdravia a spokojnosti v ďalšom živote. Gratulujeme!                                                            

Mgr. Ivana Janošíková

V prílohe sa nachádza prezentácia tried praktickej školy.

 

Mgr. Ivana Jánošíková

 

Dňa 25.06.2020 sa uskutočnilo slávnostné zhodnotenie manuálnych zručností žiakov praktickej školy. Cieľom praktickej školy je pripraviť žiakov na život v spoločnosti, v rodine, na zvládnutie jednoduchých činností a prác v domácnosti, ako aj na zvládnutie sebaobslužných návykov i zručností. Zacvičiť ich v remeselných prácach a na vykonávanie pracovných činností pod dohľadom inej osoby. Žiaci, menovite, Milanko Klunda, Dominik Krajčí a Janko Kubica úspešne zvládli záverečné skúšky a slávnostne ukončili štúdium. Prajeme im veľa úspechov a spokojnosti v ďalšom živote. Gratulujeme!                                                                                                                                                                              

Mgr. Ivana Janošíková 

Zimné obdobie je čas kedy naša príroda oddychuje a naberá sily na nasledujúci náročný rok. Vtáky, rovnako ako ľudia, sa musia na chladné počasie včas pripraviť. Pred príchodom zimy niektoré druhy vtákov odlietajú do teplých krajín, kde majú dostatok potravy a tepla. Ide predovšetkým o husi, lastovičky, bociany či bahniaky. U nás zostávajú najmä spevavce - sýkorky, vrabce, drozdy, brhlíky, sláviky a ďalšie. Počas zimných dní je dôležité vtáky prikrmovať, najmä ak je veľká časť Slovenska pokrytá snehom. Ani nám nie sú vtáčiky v zime ľahostajné, a preto žiaci z praktickej školy pre nich vyrobili lojové pochúťky so semienkami. Žiaci z vyšších ročníkov zhotovili na hodinách remeselnej výchovy a pracovného vyučovania kŕmidlá pre vtáky z odpadového materiálu, mladší spolužiaci ich naplnili semenami rôzneho druhu a rozmiestnili po celom areáli školy. Pri výrobe kŕmidiel sa dozvedeli veľa zaujímavých informácií, mnohé sa naučili a najmä sa zabavili. V prikrmovaní budeme pokračovať až do príchodu jari. 

 Mgr. Jana Frniaková

O tom, že vianočný čas je naozaj zázračný sme sa mali možnosť opäť raz presvedčiť 17.12.2019 v Sobášnom paláci. Žiaci 3. – 9. ročníka a praktickej školy sa zúčastnili zaujímavej a poučnej prednášky o advente, o Štedrom večeri, o období medzi sviatkami a o Silvestri. Celé to bolo ladené z historického pohľadu. Dozvedeli sme sa mnoho nových a pritom tradičných zvykov a obyčajou našich predkov. Vedeli ste, že na Štedrý večer sa piekli štyri chleby, ktoré sa položili na rohy stola? Alebo, že na 1. sviatok vianočný nesmeli ženy vstúpiť do cudzieho domu, lebo symbolizovali bosorky? Alebo, že klasický stromček, ako ho poznáme dnes, je v podstate výdobytok modernej doby? V minulosti mali ľudia stromček slamený a zhotovoval sa z posledného snopu pred Štedrým dňom. Dievčatá i chlapci so záujmom počúvali. Potom sa pokračovalo v družnom rozhovore. V tvorivých dielňach, ktoré boli zamerané na drotárstvo, si žiaci pomocou lektorov a učiteľov vyrobili jednoduché drôtené ozdoby na stromček. Veríme, že týmto malým darčekom potešili nielen seba, ale i svojich blízkych.

Adventný čas je plný očakávaní, radosti, túžby,  príprav. Prajeme všetkým krásne, požehnané a šťastné Vianoce.     

                                                                       Mgr. Martina Koišová a Mgr. Ivana Janošíková

Vo Vlastivednom múzeu v Považskej Bystrici prebieha od septembra 2019 výstava pod názvom „Čarovná moc rastlín“. Spolu s vybranými žiakmi 3. – 9. ročníka a žiakmi Praktickej školy sme túto výstavu absolvovali. Prednáškou nás previedla botanička Mgr. Paulína Prengelová. Cieľom návštevy bolo zoznámiť žiakov so svetom byliniek, základmi fytoterapie a naučiť ich poznávať a rozoznávať liečivé rastliny. Žiaci počas zaujímavého dopoludnia absolvovali prednášku, praktické ukážky i vedomostné aktivity. Touto cestou chceme poďakovať celému kolektívu Vlastivedného múzea v Považskej Bystrici za ochotu, úžasný prístup a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

                                                                                           Mgr. Jana Frniaková

 

 

Školská knižnica sa v spolupráci s koordinátorom čitateľskej gramotnosti a učiteľmi slovenského jazyka a literatúry zapojila dňa 28. októbra 2019 do 15. ročníka celoslovenského projektu „Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice“. Projekt sa uskutočňuje každoročne štvrtý októbrový pondelok pri príležitosti Medzinárodného dňa školských knižníc. Tohoročná téma: „Inšpirujúci žiaci, tvorivá myseľ: 145. výročie narodenia Jozefa Gregora Tajovského“.

Aktivity sa konali v dvoch triedach a absolvovali ich žiaci prípravného až 9. ročníka A variantu, prvého až 10. ročníka B variantu a žiaci praktickej školy. Žiaci boli rozdelení do troch  skupín. Skupiny žiakov sa striedali na jednotlivých aktivitách. Skupina, ktorá nebola na práve konanej aktivite, vykonávala činnosti spojené s danou tematikou v triede s triednou učiteľkou, napríklad kreslili, čítali si, tvorili PC prezentácie a pod.  

Pri spoločných aktivitách sa žiaci z prezentácií, filmových ukážok, rôznych činností a úloh, hádaniek a súťaží dozvedeli veľa zaujímavého zo života a tvorby Jozefa Gregora Tajovského.

                                                                        Mgr. Eva Kováčiková, Mgr. Magdaléna Tóthová

V Sobášnom paláci v Bytči sa v dňoch 22. až 23. októbra konala prednáška Roľníkov rok. Viedla ju etnologička Považského múzea Mgr. Katarína Kendrová. Zúčastnili sa jej aj žiaci našej školy a dozvedeli sa mnoho o tradičnom poľnohospodárstve. Prednáška sa venovala spôsobom obrábania pôdy, pestovaným plodinám, pracovnému náradiu, záprahom, hnojeniu pôdy, uskladneniu a využitiu poľnohospodárskych produktov v minulosti. Pre žiakov boli nachystané tvorivé dielne aj kvíz. Spolu s pani učiteľkami vyriešili deväť úloh, pri ktorých sa zabavili, ale si tiež zopakovali nadobudnuté vedomosti z prednášky.

                                                                                                    Mgr. Jana Frniaková

 

 

      Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt nadacia pre deti Slovenska                    Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt johnson controls             Súvisiaci obrázok

V marci 2019 sa traja pedagogickí zamestnanci zúčastnili vzdelávania „Život mladých pod kontrolou“. Tento projekt realizovala Nadácia pre deti Slovenska a bola podporená Johnson Controls International v Nadácii Pontis.

Od mája do októbra 2019 sme svoje vedomosti a skúsenosti zo vzdelávania šírili ďalej medzi žiakov našej školy. Zakúpili sme pokladne, tovar do obchodu, kalkulačky, matematické hry a ďalšie školské potreby. Žiaci s nimi pracujú priebežne na hodinách matematiky, vlastivedy, geografie či vecného učenia. Vo fotogalérii si môžete pozrieť, že nové školské pomôcky sa im páčia a radi s nimi pracujú.

Za zapojenie do projektu ďakujeme riaditeľke školy Mgr. Anne Ďurajkovej, Nadácii pre deti Slovenska, dobrovoľníkom Johnson Controls International.

                                                                                                                  Mgr. Valéria Kuceljová

V prílohe sa nachádza prezentácia tried praktickej školy.

Mgr. Viera Kalmanová

So žiakmi praktickej školy sme sa 25. júna 2019 vybrali na výlet do obce Veľké Rovné. Obec je v našom okrese známa ako drotárska. Navštívili sme múzeum Drotárie, aby sme si prezreli ukážky drotárskej práce. Videli sme aj dobovú izbu so starými fotografiami z obce a veľa sme sa dozvedeli o ich rodákoch. Drotárstvu sa venujeme na remeselných prácach. Okrem toho sme si prezreli aj Kostol sv. Michala Archanjela. Dopoludnie sme zakončili na výbornej zmrzline.

                                                                                                                      Mgr. Alena Korduljaková, Mgr. Viera Kalmanová

V dňoch 20.06. a 21.06.2019 sa uskutočnilo prvé slávnostné zhodnotenie manuálnych zručností žiakov praktickej školy. Cieľom praktickej školy je pripraviť žiakov na život v rodine a spoločnosti, na sebaobsluhu, na rôzne jednoduché praktické práce vrátane prác v domácnosti. Zacvičiť ich v remeselných prácach a na vykonávanie jednoduchých pracovných činností spravidla pod dohľadom inej osoby. Naši žiaci úspešne zvládli štúdium a prajeme im veľa  úspechov v ďalšom živote. Gratulujeme!

                                                                                         Mgr. Viera Kalmanová Viera, Mgr. Jana Zlochová

V stredu 29. mája 2019 sme sa zúčastnili športového dopoludnia žiakov Praktických škôl v Púchove. Cieľom podujatia, pod názvom Šport hrou, bolo stretnutie a vzájomné spoznávanie žiakov a vyučujúcich praktických škôl. Žiaci absolvovali šesť športových disciplín, v ktorých si odskúšali svoje športové schopnosti a zručnosti. Súčasťou aktivít bola aj výroba maľovaných tašiek a na záver parádna diskotéka. So žiakmi sme prežili príjemný deň a už teraz sa tešíme na ďalší ročník.

Mgr. Jana Zlochová

Blíži sa koniec školského roka a k nemu neodmysliteľne patrí aj školský výlet. So žiakmi špeciálnej základnej školy a praktickej školy sme sa 22. mája 2019 vybrali do Banskej Štiavnice. Našťastie sme si vopred naplánovali program, ktorý sme realizovali v interiéroch, pretože nám celý deň pršalo ako z krhly. Po príchode do mesta sme najskôr absolvovali prehliadku Mineralogického múzea v Berggerichte spojenú s edukačnými aktivitami: detektív v múzeu, 3D pexeso, 3D film a iné. Potom sme si prezreli výtvarné práce z medzinárodnej výtvarnej súťaže s environmentálnou tematikou MY SA NEVIEME SŤAŽOVAŤ NAHLAS, na ktorej žiaci našej školy získali Čestné uznanie za kolekciu prác a Mário Rástočný aj individuálne ocenenie za svoje výtvarné dielo. Vystavené výtvarné práce boli nádherné a žiaci si výstavu so záujmom pozreli. Dopoludnie sme zakončili prehliadkou Štôlne Michal, ktorá sa nachádza v pivničných priestoroch Berggerichtu. Spoločný obed v reštaurácii Gallery všetkým veľmi chutil. Popoludní sme vďaka Ing. arch. Ivete Chovanovej, vedúcej Galérie Jozefa Kollára v Banskej Štiavnici, zažili v priestoroch galérie zaujímavé umelecké popoludnie. Najskôr sme sa prostredníctvom prezentácie oboznámili so životom a umeleckými dielami Jozefa Kollára, potom sme sa cez tvorivé vzdelávacie aktivity zoznámili s jeho tvorbou priamo, dokonca sme sa umelcami na nejaký čas aj stali. Okrem suvenírov a vlastnoručne zhotovenej kópie obrazu Jozefa Kollára sme si domov odniesli aj nové zážitky, skúsenosti a poznatky.

Mgr. Božena Bašová, Mgr. Viera Kalmanová

Dňa 17. apríla 2019 sa uskutočnil Veľkonočný turnaj žiakov v stolnom tenise. Zápasilo sa v 3 kategóriách – žiačky, žiaci a dorast.

Výsledky:

Žiačky:

1. miesto – Pamela Štrkáčová

2. miesto – Lea Sopóciová

3. miesto – Veronika Hýčková

Žiaci:

1. miesto – Enrik Baláž

2. miesto – Ján Jašík

3. miesto – František Rástočný

Dorast:

1. miesto – Peter Bohuš 

2. miesto – Milan Klunda

3. miesto – Jozef Papaj