V prílohe sa nachádza aktuálny zoznam zamestnancov Spojenej školy internátnej, Mičurova 364/1, Bytča s e-mailovými adresami.