Uf A 22V prílohe sa nachádza Školský vzdelávací program Špeciálnej materskej školy s názvom Poď sa s nami hrať pre deti s autizmom alebo inými PVP, platný od 01.09.2022.

V prílohe sa nachádza Školský vzdelávací program Špeciálnej materskej školy s názvom Poď sa s nami hrať, platný od 01.09.2022.

  Rokovací poriadok pedagogickej rady Špeciálnej materskej školy v Bytči.

  Štatút Špeciálnej materskej školy v Bytči.