Uvodná fotoMikulášku, dobrý strýčku, modlím sa ti modlitbičku, zlož tú svoju plnú tašku, daj nám darov, svojich trošku...

Keďže v našej škole máme len dobré detičky, tak aj tento rok prišiel ich potešiť a obdarovať Mikuláš, ktorý mal aj svojich pomocníkov anjelov a samozrejme aj čertov. Deti sa na Mikuláša svedomito pripravili, predniesli mu krásne básničky, zaspievali pesničky, namaľovali aj vianočné obrázky a sľúbili mu, že budú dobré a svedomito si budú plniť školské povinnosti. Mikuláš s anjelikmi porozdávali deťom sladkú nádielku, z ktorej mali všetky detičky veľkú radosť a úsmev na tvári. A čerti? Aj tento rok vyšli naprázdno...

                                                                                                                      Kytková, Papánková, Sakalová, Játiová

dospievanieDospievanie je považované za najrizikovejšie obdobie ľudského života. Vaše dieťa, včera ešte veselé a bezstarostné, sa naraz zmení na vzdorovitého tínedžera, ktorý hľadá sám seba, skúma, čoho všetkého je schopný a vytvára si vlastný pohľad na svet.

Žiaci 2. stupňa A a B variantu sa dňa 13.12.2023 zúčastnili prednášky o dospievaní, ktorú mali s p. zdravotníčkou. V danej prednáške sme sa zamerali na rozdiely v mužskom a ženskom tele, na celkovú hygienu tela, obzvlášť na hygienu v období menštruácie, na tehotenstvo a ochranu pred ním. Žiaci získali vedomosti súvisiace so zmenami svojho tela a správania v období puberty. K dispozícii mali aj knižný a obrázkový materiál, ktorý im pomohol určité témy lepšie pochopiť. Bola to veľmi poučná prednáška a veríme, že naši žiaci budú zodpovedne pristupovať vo vzťahoch, aby našli v živote skutočnú lásku a šťastie.

                                                                                                Mgr. Daniela Labudová

                                               UF ocenenie           kresba

Dňa 18.12.2023 sme na pôde našej školy privítali riaditeľa Regionálneho úradu školskej správy Žiline, PaedDr. PhDr. Dušana Galbavého, PhD., a Mgr. Lenku Ferenčákovú, ktorí odovzdali cenu riaditeľa RÚŠS v Žiline nášmu žiakovi Jozefovi Papajovi za výtvarnú prácu v súťaži Červená stužka v boji proti HIV/AIDS 2023.

Srdečne ďakujeme!

image004Dňa 22.11.2023 sa u nás konal pod záštitou Špeciálnych olympiád Slovensko 2. ročník O POHÁR ŠPECIÁLNYCH OLYMPIÁD SLOVENSKO V STOLNOM TENISE. Súťaž sa konala v priestoroch Gymnázia Bytča a Základnej školy E. Lániho v Bytči. Súťaže sa zúčastnilo 31 športovcov zo SŠI Bytča, SŠI Kysucké Nové Mesto, SŠ Vrbové, Centra pre deti a rodiny Bytča, SŠI Žilina-Fatranská, Spojenej školy ŠK Manín Považská Bystrica, SRRZ-RZ pri Spojenej škole Púchov, SŠ Dobšiná a SŠ Nová Baňa. Športovci súťažili v ôsmich kategóriách: chlapci, dievčatá, dvojhry a štvorhry. Inklúziu sme preniesli do poslednej kategórie, ktorá spojila športovcov z bežných škôl so športovcami zo špeciálnych škôl. Každú hru si doslova užívali! Atmosféra bola veľmi pohodová, priateľská a uvoľnená. Športovci si za svoje výkony vybojovali medaily, stužky, poháre a vecné ceny. Pevne veríme, že všetci odchádzali s príjemným športovým zážitkom a už teraz sa tešíme na ďalší ročník. Veľká vďaka patrí rozhodcom a spoluorganizátorom, za super spoluprácu pri realizácií súťaže. 

V priloženom linku si môžete pozrieť výsledkovú listinu: https://specialolympics.sk/wp-content/uploads/vysledky-ST-Bytca-2023.pdf

                                                                                                          Mgr. Patrícia Hrobáriková

UVFKaždoročne si 1. decembra pripomíname Svetový deň boja proti AIDS. Symbolom sa stala červená stužka, ktoré je zároveň aj názvom kampane boja proti AIDS.

AIDS je celosvetový problém, ktorý sa dotýka každého jedného z nás. Pri tejto príležitosti sme sa so žiakmi 8. a 9. ročníka zúčastnili Sedemnásteho ročníka celoslovenskej kampane Červené stužky, ktorú pod záštitou p. Dr. Hakobyana Tatula, riaditeľa Kancelárie WHO na Slovensku a s podporou MŠVVaŠ SR, Regionálneho úradu školskej správy v Žiline, organizovalo Gymnázium sv. Františka z Assisi v Žiline.

Pre žiakov bola pripravená odborná prednáška na tému „HIV/AIDS“, ktorú viedol MUDR. Lukáš Murajda PhD. a „Ipčko - téma duševného zdravia“, prostredníctvom ktorých sa dozvedeli množstvo podnetných informácií.

V rámci kampane tiež prebiehala výtvarná súťaž s názvom „Červená stužka v boji proti HIV/AIDS 2023“. Za nádherné diela boli ocenení: Ivana Stolárová (2. miesto) a Jozef Papaj (cena riaditeľa Regionálneho úradu školskej správy v Žiline). Srdečne blahoželáme našim výhercom a ďakujeme aj ostatným žiakom, ktorí sa zapojili do súťaže. Svojimi tematickými výtvarnými prácami podporili realizáciu kampane, no zároveň prispeli k zvýšeniu povedomia a informovanosti o danej problematike.

Mgr. Denisa Siládiová, Mgr. Katarína Hrtánková Sečňová

                                                                            besiedka 23

                                                                                        trhy 23

Uf MPV utorok, 21.11.2023, zavítali do našej školy zástupcovia Mestskej polície v Bytči. Našťastie, neprišli riešiť priestupky ani zločiny! Ich návšteva mala edukačno-preventívny charakter.

Žiakom 1. stupňa pripravili besedu, v ktorej sa zamerali najskôr na dopravnú výchovu. Pripomenuli im, ako sa bezpečne pohybovať po cestnej komunikácii, ako jazdiť na bicykli, že je nevyhnutné používať reflexné prvky, nosiť prilbu a za každých okolností treba byť pozorný a ostražitý. Druhá časť besedy bola pre deti oveľa zaujímavejšia. Mali možnosť pozrieť si výstroj a výzbroj mestských policajtov. Žiaci s úžasom chytali do rúk policajnú vestu, putá, obušok... Niektorí si dokonca vyskúšali aj nepriestrelnú vestu. Tváre mladších žiakov vzhliadali k policajtom s obdivom a rešpektom.

Druhá beseda, určená starším žiakom, bola zameraná na protidrogovú prevenciu, kriminalitu, priestupky a trestné činy. Okrem toho sa žiaci dozvedeli o základných úlohách, oprávneniach a povinnostiach príslušníkov mestskej polície. Žiakom uviedli konkrétne prípady, ktoré musia každodenne riešiť. Práca mestských policajtov je naozaj veľmi náročná a o to viac si vážime, že si našli čas a venovali ho našim žiakom. Tešíme sa na ďalšie stretnutie!

                                                           Mgr. Katarína Hrtánková Sečňová

UF svetlusky 23Čaro okamihov a nezabudnuteľných zážitkov sú v jednoduchých momentoch,  ktorými nás naše deti obdarovávajú.

Aj tento rok Považské osvetové stredisko v Považskej Bystrici pripravilo oblastnú súťaž v tvorivosti žiakov špeciálnych základných škôl SVETLUŠKY. Kino Mier ožilo úsmevom, radosťou a neutíchajúcim potleskom. Veľkú dávku odvahy, talentu a zručnosti predviedli naši žiaci vo viacerých disciplínach: modelovanie, skladanie puzzlí, spev a tanec. V modelovaní boli ocenení Terezka Halíčková, ktorá získala cenu poroty a Peter Minárik, ktorému patrilo 2. miesto. Tanečné kreácie a nádherný príbeh predviedli naši žiaci v choreografií Úsmev v srdci, za ktorú získali famózne 1. miesto. Súčasťou podujatia je aj oblastná výtvarná súťaž pre žiakov špeciálnych základných škôl KRAJINA NÁDEJE. Za nádherné kresby boli ocenení Danko Kováčik a Terezka Halíčková.

Niekedy stačí zavrieť oči a otvoriť srdce, a nám sa objaví neskutočný obraz sily, odhodlania a radosti. Ďakujeme Svetlušky, že aj my sme mohli s našimi žiakmi zažiariť.

Mgr. Mária Holáčiková

UF BASúčasťou nádherného tanečného podujatia v Bratislave sme v sobotu 28. októbra 2023 boli aj my. Prvý ročník festivalu NO BARRIERS bol neskutočný a doslova famózny. Dom kultúry Lúky v Bratislave ožil tancom, talentom, potleskom a skvelými ľuďmi, ktorí vytvorili nádhernú atmosféru. Pódium patrilo umelcom a hlavne tanečníkom z celého Slovenska. Odprezentovali sme sa nielen tancom, ale aj krásnymi prácami a výrobkami našich žiakov, do ktorých spolu so svojimi učiteľmi vložili kreativitu, fantáziu a kus svojho srdca. Naši žiaci boli úžasní a svojim vystúpením vytvorili nádherný obraz, plný sily a ladnosti. Ďakujeme žiakom za skvelé výkony za ich zanietenie prekonávať bariéry. Ďakujeme skvelým učiteľom, že sú súčasťou splnených detských snov.

Niekedy netreba slová, stačí sa jednoducho pozerať a splynúť s radosťou detí, ktorá veríme, že Vás okamžite pohltí.

Mgr. Paulina Hujová, Mgr. Mária Holáčiková

UF jedloAj v tomto školskom roku sme sa zapojili do celoslovenskej súťaže Hovorme o jedle, ktorá podnecuje k zdravému životnému štýlu. Žiaci realizovali aktivity zamerané na pestovanie domácej zeleniny a ovocia v našich záhradách a sadoch. Vedia, aké je ťažké dopestovať kvalitnú zeleninu, či ovocie. Preto sme sa spoločne porozprávali aj o škodcoch a chorobách, ktoré napádajú ovocné stromy a zeleninu. Žiaci si utvrdili svoje vedomosti o ovocí a zelenine, a vytvorili návrhy na záhrady a sady. Formou zážitkového učenia spolu s pani učiteľkami pracovali na projekte na tému: „Navrhni si vlastnú záhradu, ovocný sad“. U žiakov rozvíjame manuálne zručnosti, tvorivosť a predstavivosť, ktoré naplno využili pri tvorení. Všetci spoločne lepili, modelovali, strihali, šili, rezali, tvorili z keramickej hliny, plastelíny... Na chvíľu sa zahrali na záhradníkov a preniesli sa do záhrad, kde si „vysadili“ krásne a takmer skutočné zeleninové záhony aj bohaté ovocné sady. Bolo čo obdivovať a brať si z nich inšpiráciu.

Žiakov práca na projekte veľmi bavila a zaujala. Veríme, že aj touto aktivitou sme u nich prebudili a podporili záujem o prácu v záhradníctve a ovocinárstve.

,,Strom oblečený v škaredom lístí môže rodiť sladké ovocie“.    

Bc. Játiová Marta 

 

                                                                                   

UF ruky15. októbra si pripomíname Svetový deň umývania rúk. Cieľom je zvýšiť povedomie o dôležitosti umývania rúk a poukázať na to, ako nedostatočná hygiena rúk môže viesť k vzniku rôznych ochorení. Návyk pravidelne si umývať ruky by sa mal budovať už od ranného veku. Keď si uvedomíme, že na jednom prste ľudskej ruky sa nachádza až 12.000 baktérií, mali by sme dôraznejšie dbať na hygienu rúk.

Pani zdravotníčka nám porozprávala o baktériách a vírusoch, ktoré osídľujú naše telo. Tiež sme sa dozvedeli niečo o hygiene, ktorá nás chráni pred vznikom rôznych ochorení. Deti sa zapájali do diskusie o tom, kedy si umývať ruky a ako si ich umývať. Techniku správneho umývania rúk si deti prakticky precvičili a osvojili.

Mgr. Daniela Labudová

vcely13.10.2023 zavítal do našej školy včelár pán Štefan Ságoš, s ktorým sme mali zaujímavú prednášku o včelách. Vieme, že včely opeľujú kvety, stromy, dávajú nám sladký medík, ale aj občas bolestivé žihadlo L. Od pána včelára sme sa okrem iného dozvedeli že: v jednom úli je až 60 tisíc včiel; kráľovná nakladie za deň 2000 vajíčok; včielky nám dávajú peľ, propolis, med aj vosk; med má obsahovať najviac 18 % vody; v úli je kráľovná – matka, robotnice a trúdy; a veľa iných zaujímavostí...Žiaci si mohli obzrieť úle s plástmi, dymáky a výstroj, ktorú včelár používa pri práci vo včelíne. Mali možnosť obliecť si aj včelársku kombinézu a na koniec sme si spoločne pochutnali na zdravom medíku, ktorý všetkým veľmi chutil.

Veľké ďakujem patrí pánovi Štefanovi Ságošovi za hodnotnú prednášku, ktorý pútavým rozprávaním zaujal nielen našich žiakov, ale aj pedagógov.

"Ak včely zmiznú zo zemského povrchu, ľudstvu zostanú iba štyri roky života." povedal fyzik Albert Einstein. Vážme si prírodu, je to náš život.

                                                                                                                                     Mgr. Randová, Bc. Játiová

UF jabDňa 6.10. sa na našej škole konala obľúbená aktivita Beh o jablko. Jednoduchá a zábavná športová aktivita, ktorá nás povzbudzuje k aktívnemu pohybu (behu). Počas behu sme strávili čas vonku, zlepšili si kondíciu a trošku si zasúťažili od najmenších až po najstarších. Pre menších bola pripravená kratšia trasa na školskom dvore a tých starších čakal väčší okruh v blízkosti školy. Po úspešnom dobehnutí do cieľa čakalo všetkých sladké jabĺčko, ale nie len také obyčajné! Jablko ako symbol zdravého stravovania a pohybu. S radosťou sa zapojili aj pani učiteľky, pán učiteľ a nikomu nechýbal úsmev na tvári.

                                                                                                                                                    Mgr. Patrícia Hrobáriková

UF E sportMáme za sebou Európsky týždeň športu! Nezaváhali sme a rozhýbali svoje telo aj my v našej škole. Tento týždeň nám ponúkol príležitosť posilniť zdravý životný štýl u našich žiakov. Bol to týždeň plný športových aktivít a spoločne sme to zaklincovali spoločným športovým dňom. Veľký úspech zožala prekážková dráha na školskom dvore, nechýbali ani spoločné tance a ani futbalový turnaj. Týmto dňom sa niesla skvelá nálada a nechýbal nám ani úsmev na tvári. Deti sa vyšantili, vybláznili a urobili niečo pre svoje zdravie. Lebo ako sa hovorí ,,v zdravom tele, zdravý duch.“ Tak športu zdar ! 😊

 Mgr. Patrícia Hrobáriková

UF futbolDňa 27.09.2023 sa konali Majstrovstvá Slovenska špeciálnych olympiád vo futbale a unifikovanom futbale v Púchove. Nechýbal ani tím Spojenej školy internátnej v Bytči, ktorý tvorili hráči M. a M. Cudrákovci (8.roč.), I. Stolár (8.roč.), F. Horvát (7.roč.) a traja hráči z gymnázia v Bytči, nakoľko sa jednalo o zmiešané (unifikované) družstvá. Celým turnajom sa niesla napätá a súťaživá atmosféra až do posledného zápasu. Každý jeden hráč podal skvelý výkon ako jednotlivec ale najmä ako tím.  Veď posúďte sami, keď na konci celého turnaja odchádzali so zlatou medailou za tímové zručnosti a bronzovou medailou za futbalové zápasy. Chlapci sa vzájomne podporovali a povzbudzovali a už teraz sa tešia na ďalšie športové výkony.

Mgr. Patrícia Hrobáriková