Uf MPV utorok, 21.11.2023, zavítali do našej školy zástupcovia Mestskej polície v Bytči. Našťastie, neprišli riešiť priestupky ani zločiny! Ich návšteva mala edukačno-preventívny charakter.

Žiakom 1. stupňa pripravili besedu, v ktorej sa zamerali najskôr na dopravnú výchovu. Pripomenuli im, ako sa bezpečne pohybovať po cestnej komunikácii, ako jazdiť na bicykli, že je nevyhnutné používať reflexné prvky, nosiť prilbu a za každých okolností treba byť pozorný a ostražitý. Druhá časť besedy bola pre deti oveľa zaujímavejšia. Mali možnosť pozrieť si výstroj a výzbroj mestských policajtov. Žiaci s úžasom chytali do rúk policajnú vestu, putá, obušok... Niektorí si dokonca vyskúšali aj nepriestrelnú vestu. Tváre mladších žiakov vzhliadali k policajtom s obdivom a rešpektom.

Druhá beseda, určená starším žiakom, bola zameraná na protidrogovú prevenciu, kriminalitu, priestupky a trestné činy. Okrem toho sa žiaci dozvedeli o základných úlohách, oprávneniach a povinnostiach príslušníkov mestskej polície. Žiakom uviedli konkrétne prípady, ktoré musia každodenne riešiť. Práca mestských policajtov je naozaj veľmi náročná a o to viac si vážime, že si našli čas a venovali ho našim žiakom. Tešíme sa na ďalšie stretnutie!

                                                           Mgr. Katarína Hrtánková Sečňová