Prihlášku do Praktickej školy, Mičurova 367/3, Bytča Vášmu dieťaťu vystaví výchovný poradca školy, ktorú Vaše dieťa navštevuje.

V prípade, že prihlášku Vášho syna/dcéry do Praktickej školy, Mičurova 367/3, Bytča bude podpisovať iba jeden zákonný zástupca, priložte k žiadosti o prijatie „Písomné vyhlásenie zákonného zástupcu“- Prílohu č. 2.

V prípade, že všetky písomnosti spojené s prijímaním žiaka na vzdelávanie v Praktickej škole, Mičurova 367/3, Bytča bude podpisovať len jeden zákonný zástupca a zasielanie rozhodnutí chcete posielať iba jednému rodičovi, priložte k žiadosti o prijatie Prílohu č. 3.

Plnoletý záujemca o vzdelávanie v Praktickej škole, Mičurova 367/3, Bytča si prihlášku a ostatné písomné náležitosti potrebné k prijatiu do školy podpisuje sám.

...