Vážení rodičia a priatelia školy, pomôžte nám naďalej skvalitňovať výchovno-vzdelávací proces darovaním 2% z dane.

2% z daní môžete venovať nadácii Spoločne pre región, ktorá už viac rokov spolupracuje s našou školou. Všetky vyzbierané finančné prostriedky od rodičov v plnej výške 100% nadácia zasiela našej škole. Tento dar vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. 2% od našich rodičov pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní aktivít v prospech našich detí.

Bližšie informácie k 2% a potrebné tlačivá na stiahnutie nájdete v prílohách.

Postup pri vypĺňaní tlačív:

1/ POTVRDENIE O ZAPLATENÍ DANE Z PRÍJMOV ZO ZÁVISLEJ ČINNOSTI na účely vyhlásenia o poukázaní sumy do výšky 2% alebo 3% zaplatenej dane fyzickej osoby podľa zákona č. 595/2003 Z. z. VÁM NA VYŽIADANIE VYDÁ VÁŠ ZAMESTNÁVATEĽ.

2/ VYHLÁSENIE (ktoré tvorí prílohu) stačí vytlačiť a podpísať v kolónke podpis daňovníka. Ostatné údaje podľa Potvrdenia o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti vypíše zamestnanec našej školy, ktorý spracúva podklady k 2% a následne doručí všetky tlačivá za školu na príslušné daňové úrady.

Obidve tlačivá odovzdajte triednym učiteľom.                                                                                                                                                                           Ďakujeme.

Prílohy: 

VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby.

POTVRDENIE o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti.