Drahí rodičia,
srdečne Vás pozývame na NÁŠ VEĽKÝ VIANOČNÝ DEŇ, ktorý sa uskutoční dňa 15.12.2023, vo vestibule Spojenej školy internátnej. Pripravujeme pre Vás vianočnú besiedku tvorivé dielne, pri ktorých sa určite spoločne zabavíme.

Vaše pani učiteľky a pedagogické asistentky.

                                                              Vianoce AUT

UF vybrane slovaV III. AUT triede by s tým deti určite nesúhlasili. Spoločne sme, pomocou zázračných kartičiek, vytvorili super projekt na tému: Vybrané slova po B. 

My sa radi učíme hrou!

Mgr. Martina Koišová

UF abecedaV III.AUT triede sme na hodine SJL modelovali písmenká z plastelíny. Deti si hravým spôsobom opakovali abecedu a zároveň si precvičovali jemnú motoriku.

Mgr. Martina Koišová

UF JDKde si naša vzácna jar, čo rozžiari každú tvár?

Pohľaď prosím slniečko všetky jarné kvietky,

zavej teplý jarný vánok, nech rozkvitnú všetky.

Čakanie na jar sme si spríjemnili na jarných tvorivých dielňach, kde sa žiaci s radosťou a nadšením zapojili do viacerých tvorivých činností. Prostredníctvom výtvarných aktivít si uvoľnili napätie a stres z každodenných školských povinností, uspokojili si potrebu zmysluplnej činnosti. Vďaka krásnym dielkam našich žiakov, ktoré nám teraz zdobia školské priestory, sa môžeme tešiť z príchodu jari o niečo skôr.

Mgr. Dominika Papšová

UF valentinska postaPri príležitosti sviatku sv. Valentína sa v našej škole uskutočnila milá akcia s názvom Valentínska pošta. Počas niekoľkých dní mali žiaci možnosť vhadzovať do valentínskych schránok priateľské, niektorí aj zamilované pozdravy, či darčeky pre svojich kamarátov/kamarátky. Milé prekvapenie nás čakalo pri otvorení schránok, ktoré boli plné krásnych prianí a pozdravov! Chlapci z III. AUT triedy sa na jeden deň stali valentínskymi poštármi a rozniesli pozdravy po celej škole. Ďakujeme všetkým, ktorí sa k nám pridali a svojím milým prianím, pozdravom, darčekom spríjemnili deň svojmu spolužiakovi, kamarátovi, či učiteľovi. Veríme, že posolstvo lásky a porozumenia sa rozšíri aj do nasledujúcich dní.

Mgr. Dominika Papšová

UF SankovackaPani Zima nám tento rok uštedrila bohatú nádielku snehu, preto sme sa rozhodli dopriať našim žiakom spoločnú zimnú sánkovačku. Iskričky šťastia v očiach a široké úsmevy na ich tvárach prezradili, že si tento deň naozaj naplno užili. Veď posúďte sami!

Mgr. Dominika Papšová

UF zimne dielnePo úspešných jesenných tvorivých dielňach, sme sa rozhodli aj v zimných mesiacoch uskutočniť spoločné kreatívne dopoludnie všetkých tried našej školy. Žiaci opäť preukázali svoju tvorivosť, kreativitu a chuť pracovať, učili sa rešpektovať jeden druhého, upevnili si vzájomné priateľstvá. Spoločné výtvory nám skrášľovali školské priestory celý predvianočný čas.

Pani učiteľky a asistentky zo ZŠ pre žiakov s autizmom

UF tvorivoJeseň je čarokrásne ročné obdobie. Okolitá príroda nám ponúka širokú paletu farieb, opadané lístie vytvára nádherné farebné koberce. Jeseň nám prináša množstvo plodov vhodných na vytváranie krásnych dielok. Pani učiteľky a asistentky ZŠ pre žiakov s autizmom sa rozhodli využiť čaro jesene a pripravili pre našich žiakov spoločné jesenné tvorivé dielne. Žiaci zo všetkých tried sa spojili a z nazberaných prírodnín spoločne vytvorili krásne farebné diela. Výtvory sme následne využili na výzdobu školských priestorov. Tvorivé dielne nám potvrdili, akých šikovných a tvorivých žiakov  v našej škole máme. Tento deň sme si všetci veľmi užili a odchádzali sme s krásnym estetickým zážitkom.

Pani učiteľky a asistentky zo ZŠ pre žiakov s autizmom

UF uctaMesiac október je pre nás pripomienkou toho, aké je dôležité uctievať si starších ľudí, prejavovať im náklonnosť a lásku. Pri tejto príležitosti sme si so žiakmi III. AUT triedy porozprávali, aké významné a nenahraditeľné miesto v našich životoch majú naši drahí starí rodičia. Žiaci si navzájom porozprávali veselé zážitky, ktoré so svojimi starkými zažili. S využitím medzipredmetových vzťahov sme v rámci slovenského jazyka napísali starým rodičom krásne pozdravy, na pracovnom vyučovaní sme vyrobili rámiky na fotografie. Pozdravy sme následne odniesli na poštu, kde ich žiaci sami starkým poslali. Aspoň takýmto malým darčekom chceli svojim starým rodičom vyčariť úsmev na tvári a poďakovať za dobrotu a lásku, ktorú im neustále prejavujú.

Mgr. Dominika Papšová

UF učenieNa hodinách vecného učenia a vlastivedy využívame s našimi žiakmi okrem klasických, aj netradičné formy vyučovania. Na tému živej a neživej prírody si žiaci III.AUT triedy, v rámci skupinovej práce vytvorili ,,pojmovú mapu,, do ktorej vkresľovali a lepili obrázky živej a neživej prírody. Na vychádzke sme odpozorovali prírodu najbližšieho okolia a zahrali sme sa zaujímavú hru Lovci pokladov, v ktorej žiaci hľadali prvky živej a neživej prírody podľa zadania – list, gaštan, šípky, kameň, hlina. Takéto učenie nás veľmi baví, pretože každý si zažije pocit úspechu.

Mgr. Dominika Papšová

UF mliekoAj tento rok sme si na našej škole pripomenuli Svetový deň mlieka. Mlieko a mliečne výrobky patria medzi najdôležitejšie a nenahraditeľné zložky plnohodnotnej ľudskej stravy. Obsahujú veľa vitamínov, vzácne mliečne bielkoviny, minerály...Naši šikovní žiaci s PVP, sa hravou a zážitkovou formou dozvedeli o význame mlieka pre naše zdravie, odkiaľ môžeme mlieko získať a čo všetko z neho môžeme vyrobiť. Nezabudli sme ani na žiakov s alergiou, s ktorými sme sa porozprávali o vhodnej náhrade mliečnych produktov. Samozrejme nechýbala ani ochutnávka. Deň sme ukončili zaujímavým mliečnym experimentom. Pani učiteľky aj žiaci si tento deň naplno užili.

Mgr. Denisa Siládiová, Mgr. Dominika Papšová

UF autizmusAutizmus (z gréckeho autós) znamená sám, uzavretosť.

,,Ak sa nemôžu učiť tak, ako učíme my, učíme tak, ako sa učia oni.” - Dr. O. Ivar Lovaas

Každoročne sa pri tejto príležitosti koná množstvo osvetových projektov a akcií s cieľom zvýšiť povedomie o autizme, a pomôcť tak autistom začleniť sa do spoločnosti. Žijú medzi nami, sú súčasťou nášho sveta.

Na prvý pohľad sú takí ako my - vidia, počujú, smejú sa aj plačú. Ale predsa sú iní. Vidia svet okolo nás, ale inak ako my. Počujú, ale často sú pre nich zaujímavejšie iné zvuky ako naša reč. Smejú sa, ale smejú sa aj vtedy, keď je ostatným do plaču.

V našej škole sú žiaci s PAS súčasťou už niekoľko rokov. Vychovávame ich, učíme a začleňujeme do ostatného školského kolektívu ako rovnocenných. Zapájame ich do rôznych školských aj mimoškolských aktivít. Tento významný deň však patril práve im - autistom. Preto sme našim žiakom pripravili zážitkový program, ktorý si užili aj so svojimi kamarátmi. Mr.Bubble im priniesol bubliny, zaujal ich a vyčaril im úsmev na tvári. Neskôr boli pre žiakov pripravené súťaže a hry rôzneho charakteru, na konci ktorých získali malú sladkú odmenu a modrý, héliom nafúknutý balónik. Tento špeciálny deň sme si všetci naplno užili a spoločne sme sa dobre zabavili.

                                                                                                          Mgr. Dominika Papšová, Mária Červeňanová

UFMesiac marec patrí každoročne knihám. Sú zdrojom múdrosti, učenia a fantázie. Práve kniha je považovaná za najväčšieho priateľa človeka. Už odpradávna patrí medzi spoločníkov každej generácie a je súčasťou domácností. V kalendári nájdeme aj Medzinárodný deň detskej knihy, ktorý sa viaže na dátum 2.4.

Aj u našich žiakov chceme vypestovať pozitívny vzťah ku knihám. Tento čas sme venovali hlavne im. Čítali sme rôzne žánre - podľa výberu detí. Snažili sme sa, aby si každý prečítal, prelistoval knižku, ktorá sa mu páči, ktorá ho upúta, zaujme. Niektorí si dokonca vyrobili svoje vlastné knižky! Žiaci sa aktívne zapájali, vyrábali záložky, čítali a vyfarbovali obrázok k téme. Tak ako čítali pre seba, čítali aj pre svojich spolužiakov. Je nádherné vidieť u detí záujem o knihy.

Červeňanová Mária

UF modrotlačV rámci výtvarnej výchovy chceme aj u našich žiakov zo ZŠ pre žiakov s autizmom, prebudiť vzťah k výtvarnému umeniu, a to aj aktívnou účasťou na výstavách. Práve jednu z nich, pod názvom Remeslo má modré dno, sme spoločne navštívili v Sobášnom paláci v Bytči. Výstava je venovaná vývoju a prehľadu remesla modrotlače na našom území od 18. do 21. storočia. Na výstave sme mali možnosť vidieť pestrú škálu modrotlačovej tvorby z východného a stredného Slovenska, ukážku odevov, textílií , vzorkovníkov. Rovnako nás zaujala modrotlačiarska dielňa, ktorá bola doplnená ukážkami drevených foriem z rozličných dielní. Žiakom bolo na výstave umožnené hravo a interaktívne sa zapojiť do tvorby návrhov látok pomocou magnetiek a pečiatok, čím sa prehĺbil celý estetický zážitok. Výstava sa nám veľmi páčila a natoľko nás inšpirovala, že sme sa v triedach, rôznymi výtvarnými technikami, pokúsili vytvoriť svoje vlastné modrotlačové návrhy.

                                                                                                                                     Mgr. Dominika Papšová

UF valentinSviatok zamilovaných sme si v našej škole pripomenuli celotýždňovou akciou pod názvom Valentínska pošta. Žiaci vytvorili valentínske pozdravy a odkazy, ktoré boli plné lásky a milých prianí. Následne ich vhadzovali do valentínskych schránok. Dvaja šikovní žiaci, s pomocou pani učiteľky, rozdali na konci týždňa poštu a sladké dobroty v jednotlivých triedach. Cieľom tejto akcie bolo posilniť vzájomú komunikáciu a interakcie medzi žiakmi a učiteľmi, naučiť žiakov hľadať na iných to dobré, povedať milé slovo, či prejaviť lásku alebo obdiv gestom. Pozdravy, priania, kreslené obrázky a sladké valentínske dobroty vyčarili všetkým úsmev na tvári a radosť v srdci.

Mgr. Dominika Papšová, Mária Červeňanová

UF arteterapia 2022V našej škole využívame prvky arteterapie nielen v rámci výtvarnej výchovy, ale aj v celom edukačnom procese. Tento proces zahŕňa vzdelávanie, ale aj samotnú socializáciu žiakov. Práve v rámci socializácie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami na našej základnej škole je prínosné aplikovať arteterapeutické techniky. Takáto intervencia má vplyv na sebaponímanie osobnosti jednotlivých žiakov a podporuje tiež rozvoj sociálnych vzťahov. Ide o kreatívny a terapeutický proces vyjadrovania vnútorných myšlienok, pocitov a skúseností prostredníctvom akejkoľvek formy umenia. Arteterapia taktiež pomáha nájsť vnútornú rovnováhu. Darí sa nám takto žiakov udržať v psychickej rovnováhe, motivovať ich, koncentrovať a vzdelávať.

Mária Červeňanová