V priložených prílohách si môžete kliknúť na jednotlivé odkazy, kde si prezriete jedálny lístok a stravu môžete odhlásiť a prihlásiť.

 

 

Informačný leták pre rodičov: letakstravnik (visplzen.cz)

Jedálny lístok: Strava.cz | Jedálničky

Prihlásenie a odhlásenie stravy: Strava.cz | Prihlásenie