UF zima 22Zima zima zimička,  mráz nás štípe na líčka.

Malý zajko poľom beží, kam sa schovať mám keď sneží?

Sneh zasnežil lúky, polia, zvieratá sa v lese boja.

Kde potravu nájdeme? Ku kŕmidlu zájdeme.

Tam nás čaká jediná, od lesníka hostina.

Naši šikovní žiaci z triedy pani učiteľky Mgr. Dominiky Papšovej sa na hodine vecného učenia a vlastivedy prostredníctvom skupinovej aktivity a zážitkového učenia oboznámili s významom starostlivosti o lesné zvieratá v zime. So žiakmi sme sa rozprávali, kto sa o zvieratá stará a prečo je potrebné ich v týchto mrazivých dňoch prikrmovať. Aj my sme do nášho „kŕmidla,, uložili čerstvé seno, do korýtka nasypali chutnú kukuricu a kamennú soľ. V rámci pracovného vyučovania sme vtáčikom pripravili chutné srdiečka – kŕmidlá, ktoré sme neskôr zavesili na strom na školskom dvore. Chceme všetkým ukázať, že nám zvieratká nie sú ľahostajné.

Mgr. Dominika Papšová