UF valentinSviatok zamilovaných sme si v našej škole pripomenuli celotýždňovou akciou pod názvom Valentínska pošta. Žiaci vytvorili valentínske pozdravy a odkazy, ktoré boli plné lásky a milých prianí. Následne ich vhadzovali do valentínskych schránok. Dvaja šikovní žiaci, s pomocou pani učiteľky, rozdali na konci týždňa poštu a sladké dobroty v jednotlivých triedach. Cieľom tejto akcie bolo posilniť vzájomú komunikáciu a interakcie medzi žiakmi a učiteľmi, naučiť žiakov hľadať na iných to dobré, povedať milé slovo, či prejaviť lásku alebo obdiv gestom. Pozdravy, priania, kreslené obrázky a sladké valentínske dobroty vyčarili všetkým úsmev na tvári a radosť v srdci.

Mgr. Dominika Papšová, Mária Červeňanová