Drahí rodičia,
srdečne Vás pozývame na NÁŠ VEĽKÝ VIANOČNÝ DEŇ, ktorý sa uskutoční dňa 15.12.2023, vo vestibule Spojenej školy internátnej. Pripravujeme pre Vás vianočnú besiedku tvorivé dielne, pri ktorých sa určite spoločne zabavíme.

Vaše pani učiteľky a pedagogické asistentky.

                                                              Vianoce AUT