UF arteterapia 2022V našej škole využívame prvky arteterapie nielen v rámci výtvarnej výchovy, ale aj v celom edukačnom procese. Tento proces zahŕňa vzdelávanie, ale aj samotnú socializáciu žiakov. Práve v rámci socializácie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami na našej základnej škole je prínosné aplikovať arteterapeutické techniky. Takáto intervencia má vplyv na sebaponímanie osobnosti jednotlivých žiakov a podporuje tiež rozvoj sociálnych vzťahov. Ide o kreatívny a terapeutický proces vyjadrovania vnútorných myšlienok, pocitov a skúseností prostredníctvom akejkoľvek formy umenia. Arteterapia taktiež pomáha nájsť vnútornú rovnováhu. Darí sa nám takto žiakov udržať v psychickej rovnováhe, motivovať ich, koncentrovať a vzdelávať.

Mária Červeňanová