Uvodná fotoMikulášku, dobrý strýčku, modlím sa ti modlitbičku, zlož tú svoju plnú tašku, daj nám darov, svojich trošku...

Keďže v našej škole máme len dobré detičky, tak aj tento rok prišiel ich potešiť a obdarovať Mikuláš, ktorý mal aj svojich pomocníkov anjelov a samozrejme aj čertov. Deti sa na Mikuláša svedomito pripravili, predniesli mu krásne básničky, zaspievali pesničky, namaľovali aj vianočné obrázky a sľúbili mu, že budú dobré a svedomito si budú plniť školské povinnosti. Mikuláš s anjelikmi porozdávali deťom sladkú nádielku, z ktorej mali všetky detičky veľkú radosť a úsmev na tvári. A čerti? Aj tento rok vyšli naprázdno...

                                                                                                                      Kytková, Papánková, Sakalová, Játiová