UVFKaždoročne si 1. decembra pripomíname Svetový deň boja proti AIDS. Symbolom sa stala červená stužka, ktoré je zároveň aj názvom kampane boja proti AIDS.

AIDS je celosvetový problém, ktorý sa dotýka každého jedného z nás. Pri tejto príležitosti sme sa so žiakmi 8. a 9. ročníka zúčastnili Sedemnásteho ročníka celoslovenskej kampane Červené stužky, ktorú pod záštitou p. Dr. Hakobyana Tatula, riaditeľa Kancelárie WHO na Slovensku a s podporou MŠVVaŠ SR, Regionálneho úradu školskej správy v Žiline, organizovalo Gymnázium sv. Františka z Assisi v Žiline.

Pre žiakov bola pripravená odborná prednáška na tému „HIV/AIDS“, ktorú viedol MUDR. Lukáš Murajda PhD. a „Ipčko - téma duševného zdravia“, prostredníctvom ktorých sa dozvedeli množstvo podnetných informácií.

V rámci kampane tiež prebiehala výtvarná súťaž s názvom „Červená stužka v boji proti HIV/AIDS 2023“. Za nádherné diela boli ocenení: Ivana Stolárová (2. miesto) a Jozef Papaj (cena riaditeľa Regionálneho úradu školskej správy v Žiline). Srdečne blahoželáme našim výhercom a ďakujeme aj ostatným žiakom, ktorí sa zapojili do súťaže. Svojimi tematickými výtvarnými prácami podporili realizáciu kampane, no zároveň prispeli k zvýšeniu povedomia a informovanosti o danej problematike.

Mgr. Denisa Siládiová, Mgr. Katarína Hrtánková Sečňová