Vážení rodičia, od 01.02.2022 si môžete objednávať a odhlasovať stravu cez internet. Budeme radi, ak túto formu budete využívať a uprednostňovať pred telefonickým odhlasovaním, nakoľko je to pre Vás komfortnejšie i vzhľadom k tomu, že je možné si do telefónu stiahnuť aplikáciu, ktorá Vás na každú zmenu ihneď upozorní. Zmeny v objednávaní na nadchádzajúci deň je možné uskutočniť do 14,00 hod. aktuálneho dňa, v pondelok ráno až do 07.15 hod. Ponechali sme Vám možnosť uskutočňovať zmeny i počas víkendu. Zmeny môžete vykonať v ponuke Jedálny lístok.

V prípade otázok, kontaktujte vedúcu ŠJ na t. č. 0911 180 164