Informovaný súhlas zákonného zástupcu a záväzné oznamy a pokyny k stiahnutiu.