Riaditeľka Spojenej školy internátnej v Bytči oznamuje rodičom detí zo Špeciálnej materskej školy, že z dôvodu blízkeho kontaktu s pozitívne testovanou osobou na ochorenie COVID-19, je materská škola v dňoch 15.02.2022 - 18.02.2022 (vrátane) zatvorená pre deti, ktoré nemajú výnimku z karantény. Prosím rodičov o sledovanie zdravotného stavu svojich detí a v prípade podozrenia, prípadne výskytu príznakov na ochorenie COVID-19, kontaktujte svojho detského lekára, ktorý rozhoduje o ďalšom postupe.

Mgr. Anna Ďurajková, riaditeľka školy