Poprosím rodičov, aby si skontrolovali pred odoslaním vyhlásení o bezpríznakovosti, ktoré tlačivo odkliknú a pošlú cez Edupage. V prípade dieťaťa/žiaka, odkliknú Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti. V prípade vstupu rodiča do budovy školy, odkliknú Písomné vyhlásenie návštevníka o bezpríznakovosti.
Ak má dieťa/žiak príznaky ochorenia na COVID-19 alebo bolo v styku s pozitívne testovanou osobou najneskôr 2 dni pred nástupom do škôlky/školy, je potrebné dodržiavať karanténu, o ktorej vždy rozhoduje ošetrujúci lekár dieťaťa. O dĺžke karantény nemôže rozhodnúť učiteľ ani rodič, ale len ošetrujúci lekár, ktorého sú rodičia povinní kontaktovať. O dĺžke karantény, ktorú určil ošetrujúci lekár, informujte, prosím Vás, svojich triednych učiteľov, aby sme aj my mohli vzájomne chrániť ostatné deti, Vás a sami seba.
V prípadoch, ak dieťa bude prejavovať známky respiračného ochorenia (kašeľ, zvýšená teplota, nádcha), toto dieťa neprevezmeme na vyučovanie a rodič bude povinný vziať dieťa domov. Ďakujem za pochopenie.

Mgr. Anna Ďurajková, riaditeľka školy