image020Dňa 08.06.2022 sa v triede prípravného ročníka A konala otvorená hodina pre rodičov žiakov, ktorí navštevujú prípravný ročník. Počas otvorenej hodiny žiaci preukázali vedomostí a zručností, či už z fonematického uvedomovania podľa Eľkonina, ale aj poznatky a osvojené vedomostí z obsahu prebratého učiva prípravného ročníka. V triede počas otvorenej hodiny vládla výborná atmosféra. Chlapci a dievčatá dokázali presvedčiť rodičov, že rok strávený v prípravnom ročníku bola správna voľba pre ich úspešný štart do základných škôl. Rodičia nás odmenili veľkým potleskom a slovami vďačnosti. V galérii nájdete fotky o aktivitách žiakov, s ktorými sme sa podelili s rodičmi.

Mgr. Jana Kačincová