UF odpadkyChrániť životné prostredie znamená chrániť život na Zemi. Je to starostlivosť o vodu, pôdu, rastliny i živočíchy. V rukách každého jednotlivca je možnosť pozitívne vplývať na kvalitu životného prostredia, ale aj možnosť zničiť všetko pekné, čo je okolo nás. Deti zo ŠZŠ sa učia, ako chrániť a zveľaďovať životné prostredie a skvalitňovať si každodenný život. Triedime odpad, šetríme vodou a energiami, upratujeme školský pozemok, pestujeme bio ovocie a zeleninu... Často zbierame i odpadky a takto aktívne upratujeme a skrášľujeme naše mesto zlepšujeme v ňom život. Máme vždy skvelý pocit z dobre vykonanej práce.

Nezabudnime: ,, Vo všetkých veciach prírodných je niečo úžasné.“ ( Aristoteles)

Mgr. Martina Koišová, RNDr. Zuzana Šamajová