UF lesyLesy sú neoddeliteľnou súčasťou prírody, v ktorej tvoria najdokonalejšie rastlinné a živočíšne spoločenstvo. Príroda, a les obzvlášť, je pre nás tým najlepším zdrojom poučenia a knihou, ktorú by sme mali čítať pomaly a dôkladne, pretože nikde inde nenájdeme lepší zdroj poznania a múdrosti.

O živote v lese a o tom, aké zvieratá by sme tam mohli stretnúť, ako sa máme v lese správať, ale aj o tom, ako sa starať o zvieratá, aby prežili tuhú zimu, nám porozprával náš šikovný ujo školník Robko Adamov. Veľkým prekvapením pre deti bolo, keď sa zjavil v dverách telocvične v poľovníckom oblečení a s puškou na pleci. Deti ostali v nemom úžase, keď mali možnosť držať v rukách rôzne trofeje preparovaných zvierat, ktoré vyzerali skoro ako živé. Po celej telocvični sa niesli zvuky zvierat, ktoré ujo školník dokázal napodobniť na svojich vábničkách - jelene, diviaky, kačice, mladé srnčeky a pod. Deťom porozprával, čo všetko poľovníci robia pre les a lesné zvieratká: kosia lúky, sušia trávu, seno a uskladňujú ich v senníkoch, odkiaľ ich v zime spolu s inou potravou vynášajú do kŕmidiel, dopĺňajú soľ v soliskách. Nikto z nás ani len netušil, že poľovníctvo je pre nášho uja školníka koníčkom a venuje mu veľa voľného času. 

„Svet okolo nás je plný nádherných prírodných javov, nad ktorými zastane rozum a srdce pookreje, ak ich dokážeme vidieť“ – Albert Einstein.

Mgr. Mária Holáčiková