UF fasiangy 2022Blížia sa Turíce a k nim neodmysliteľne patria fašiangy, zábava a karnevaly. Fašiangový harmatanec sme si pripomenuli aj na hodine pracovného vyučovania s našimi šikovnými siedmakmi. Tým išla práca naozaj od ruky. Kreslili, maľovali, strihali, lepili, zdobili a výsledkom sú krásne pestrofarebné karnevalové masky. Tie momentálne zdobia triedu 7. ročníka, pripravené čakajú na školský karneval. 

RNDr. Zuzana Šamajová