UF kniznice 2022Z knižnice sa pozerajú na detičky usmievajú,

knihy plné múdrosti, rozprávkových bytostí.

Zoberiem si jednu z nich, do ručičiek umytých.

Na stôl si ju pekne dám, listy správne prekladám.

Nekrčím a netrhám, len obrázky pozerám.

Kniha je náš dobrý priateľ, poteší nás, pobaví,

hoc je malá, hoc je tenká, radosť veľkú nám spraví.

Preto deti pozor dajte, listy z knihy netrhajte,

lebo čo sa naučíte, celý život nestratíte.

Milé kolegyne, kolegovia! Milí naši žiaci!

Aj tento polrok sa na vás tešia naše úžasné priateľky – KNIHY – uložené v školskej knižnici. Školská knižnica je skutočne zaujímavým miestom plným rozprávok, príbehov, básní, povestí a bájok. Miestom, kde sa stretáva veda, um, rozum a vzdelanie. Nakuknite s nami do sveta prírody, vesmíru aj do živočíšnej ríše. Spoznávajme spolu zákony fyziky aj chémie a históriu ľudstva. Spoločne si knihy prelistujeme, prečítame a verte, že sa naučíte veľa zaujímavostí. Knihy sú studnicami múdrosti a skutočným bohatstvom. Na svoje si určite prídu aj naši učitelia, pre ktorých máme klasickú i odbornú literatúru. Nech sa páči, navštívte nás!

Mgr. Jana Kačincová, Mgr. Martina Koišová