UFdotykyObčianskemu združeniu Dotyky svetla záleží na projektoch, ktoré pomáhajú zdravotne znevýhodneným ľuďom. Ich pomoc je cielená a zameraná na zariadenia. Spojená škola internátna Bytča, patrí medzi pravidelne podporované subjekty tohto občianskeho združenia. Je tomu tak aj v tomto školskom roku, kedy si deti a žiaci školy mohli užiť canisterapiu, ktorú Dotyky svetla financovali. Pre všetkých zúčastnených to bol veľký zážitok, kde si deti mohli vyskúšať vedenie, kŕmenie a česanie psíkov. Na základe zdravotného znevýhodnenia konkrétneho dieťaťa terapeutky stanovili ciele, ktoré s pomocou psíka dosahovali. Zamerali sa na zlepšenie hrubej a jemnej motoriky, zlepšenie verbálnej komunikácie, zníženie svalového napätia a precvičovanie logického myslenia, vždy za účasti psíkov. Veľmi sa tešíme, pretože sme dostali prísľub ďalšieho zafinancovania canisterapie až do konca školského roku.

Touto cestou sa chceme poďakovať OZ Dotyky svetla a jeho zakladateľom, ktorí to robia nezištne a srdcom.

Ani jeden láskavý skutok, hoci aj ten najmenší, nezostane bez úžitku.“ Ezop

Mgr. Lubomíra Kucková