Číslo : ŠJ 03/2015
Názov : Kúpna zmluva
   
Dátum uzatvorenia:

2.9.2015

Dátum zverejnenia: 2.9.2015
Zmluvný partner: Pekáreň  J&J
Sídlo zmluvného partnera: 013 52 Súľov, Jablonove 245
IČO zmluvného partnera: 46277811
Uzatvoril: Mgr. Anna Ďurajková
Súbor:

zmluva