Číslo : ŠJ 02/2015
Názov : Kúpna zmluva
   
Dátum uzatvorenia:

2.9.2015

Dátum zverejnenia: 2.9.2015
Zmluvný partner: CARNEX spol.  s r.o.
Sídlo zmluvného partnera: 756 14  Francova Lhota 298
IČO zmluvného partnera: 46579729
Uzatvoril: Mgr. Anna Ďurajková
Súbor:

zmluva