Číslo : ŠJ 01/2015
Názov : Rámcová kúpna zmluva
   
Dátum uzatvorenia:

2.9.2015

Dátum zverejnenia: 2.9.2015
Zmluvný partner: Normál s.r.o.
Sídlo zmluvného partnera: Sučianska cesta 31, 036 01 Martin
IČO zmluvného partnera: 31593402
Uzatvoril: Mgr. Anna Ďurajková
Súbor:

zmluva