Číslo :  
Názov : Zmluva o výpôžičke číslo PV2-01107/2015
   
Dátum uzatvorenia:

02.07.2015

Dátum zverejnenia: 23.07.2015
Zmluvný partner: Štátny inštitút odborného vzdelávania
Sídlo zmluvného partnera: Bellova 54/a,  Bratislava 
IČO zmluvného partnera: 17314852
Uzatvoril: Mgr. Anna Ďurajková
Súbor:

zmluva