Riaditeľka Spojenej školy internátnej, Mičurova 364/1, Bytča informuje o voľnom pracovnom mieste na pozíciu:

Vychovávateľ/vychovávateľka v školskom internáte

Úväzok: 100%

Dátum nástupu: 1.9.2023

Kvalifikačné predpoklady: podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch.

Platové podmienky: v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Služby vychovávateľa sú odpoludnia pondelok až štvrtok najdlhšie do 19,00 hod., služba v piatok najdlhšie do 15,30 hod. Víkendy a sviatky sú voľné.

Iné predpoklady: bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť, ovládanie štátneho jazyka, schopnosť pracovať s deťmi so zdravotným znevýhodnením, práca s PC, kreativita.

Požadované doklady: žiadosť o prijatie do zamestnania, telefonický príp. mailový kontakt, profesijný životopis, doklady o ukončenom najvyššom vzdelaní, súhlas so spracovaním a uchovávaním osobných údajov, čestné prehlásenie o bezúhonnosti.

Doklady je potrebné poslať do 14. augusta 2023 na adresu: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Anna Ďurajková, riad. školy, t. č. 0911553321