Riaditeľka Spojenej školy internátnej Bytča ponúka voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu psychológ v Centre špeciálnopedagogického poradenstva Bytča (organizačná súčasť Spojenej školy internátnej).

Pracovný pomer: doba určitá počas zastupovania materskej a rodičovskej dovolenky.

Úväzok: 100%

Predpokladaný termín nástupu: jún 2022, príp. podľa dohody.

Základné požiadavky:

  • vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom programe psychológia,
  • bezúhonnosť,
  • zdravotná spôsobilosť,
  • znalosť práce s PC,
  • flexibilita, kreativita,
  • komunikatívnosť, empatia, zodpovednosť.

Platové podmienky: – v súlade so zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Žiadosti spolu so štruktúrovaným životopisom je nutné doručiť elektronickou formou na e-mailovú adresuTáto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. najneskôr do 30.04.2022.

K žiadosti je potrebné pripojiť písomný súhlas uchádzača so spracovaním svojich osobných údajov v zmysle zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Súhlas so spracovaním osobných údajov je možné kedykoľvek odvolať, inak čas platnosti súhlasu skončí ukončením výberového pohovoru. Po uplynutí tejto doby budú osobné údaje vymazané, skartované.

E-mailové pozvánky na výberové stretnutie budeme adresovať iba tým uchádzačom, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady a kritéria pre výkon funkcie.