Dovoľujeme si osloviť Vás na predloženie cenovej ponuky na vypracovanie projektovej dokumentácie pre projekt „VODA OKOLO NÁS – WAU“ – ACC03023“, ktorý je implementovaný v rámci programu „ Prispôsobenie sa zmene klímy  prevencia pred povodňami a suchom“ spolufinancovaného  z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

 

Predmet: Služby projektanta

Verejný obstarávateľ:

Názov: Špeciálna základná škola internátna

Sídlo: Mičurova 364/1, 014 01  Bytča

Kontaktná osoba: Mgr. Anna Ďurajková

Mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.  

Telefón: 0911 553321

 

Lehota na predloženie cenovej ponuky: 30.9.2014 do 12:00 hod.

Termín vyhodnotenia prieskumu trhu: 30.9.2014 o 14:00 hod.  

Lehota viazanosti ponúk: 31.10.2014

Kritérium hodnotenia: najnižšia cena

 

Spôsob doručenia:E-mailom alebo doporučenou poštou na vyššie uvedené kontaktnú e-mailovú adresu.  Označenie cenovej ponuky: Do predmetu e-mailovej správy / na obálku uveďte:  Cenová ponuka – služby projektanta. 

 

Príloha: Výzva na predloženie cenovej ponuky

V prílohe je uverejnená výzva na predloženie cenovej ponuky

 

Predmet: Dodávka a montáž 2 ks stoličkových výťahov

Postup zadávania zákazky: Zákazka s nízkou hodnotou (§ 102 zákona)

 

Vyhlasovateľ

Názov:  Špeciálna základná škola internátna

Sídlo: Mičurova 364/1, 014 01 Bytča

Kontaktné miesto: Špeciálna základná škola internátna, Mičurova 364/1, 014 01 Bytča

Kontaktná osoba: Mgr. Anna Ďurajková

Mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Telefón: +421 911 553 321

 

Dátum zverejnenia výzvy: 25.06.2014

Lehota na predkladanie ponúk: 08.07.2014 do 10:00 hod.

Miesto predkladania ponúk:  Špeciálna základná škola internátna, Mičurova 364/1, 014 01 Bytča - riaditeľňa

Spôsob doručenia:  Osobne, poštou, kuriérom, elektronicky. Pri osobnom odovzdaní bude uchádzačom vystavené potvrdenie o prevzatí cenovej ponuky, ktoré musí obsahovať miesto, dátum a čas prevzatia.

Termín otvárania obálok s cenovými ponukami: 08.07.2012 o 13:00 hod.

Výzva

 

V prílohe je uverejnená Výzva na predloženie cenovej ponuky 

 

Predmet: Koordinátor projektu

Postup zadávania zákazky: Zákazka s nízkou hodnotou (§ 102 zákona)

Vyhlasovateľ:

Názov: Špeciálna základná škola internátna

Sídlo: Mičurova 364/1, 014 01 Bytča

Kontaktné miesto: Špeciálna základná škola internátna, Mičurova 364/1, 014 01 Bytča

Kontaktná osoba: Mgr. Anna Ďurajková

Mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Telefón:  +421 911 553 321

 

Dátum zverejnenia výzvy: 23.06.2014

Lehota na predkladanie ponúk:  03.07.2014 do 10:00 hod.

Termín otvárania obálok s cenovými ponukami: 03.07.2012 o 13:00 hod.

 

Výzva