Splnomocnenie na prevzatie dieťaťa zo Špeciálnej materskej školy v Bytči inou osobou k stiahnutiu.