V prílohe je uverejnená Súhrnná správa za 4. štvrťrok 2018