V prílohe je uverejnená Súhrnná správa za 2. štvrťrok 2018