V prílohe je uverejnená Súhrnná správa za 2.štvrťrok 2017