AV V prílohe sa nachádza hodnotenie aktualizačného vzdelávania.