Opäť sme sa zapojili do súťažno-vzdelávacích aktivít vyhlásených neziskovou organizáciou „Centrum rozvoja znalostí o potravinách“. Činnosť tejto organizácie je zameraná na zvyšovanie úrovne vzdelania a povedomia o vhodných stravovacích návykoch, o potravinách, ich úlohe pri ochrane zdravia a prevencii voči ochoreniam, o ich vplyve na  kvalitu života každého z nás. Cieľom Centra rozvoja znalostí o potravinách je vyvolávať a podporovať spoluprácu a aktívnu účasť pri budovaní a rozvoji zdravia a zdravého životného štýlu u všetkých – detí, mládeže, učiteľov, rodičov aj širokej verejnosti. V tomto roku sme sa zapojili do dvoch denných tém: „Chlieb, pečivo obilniny, cestoviny, zemiaky“ a „Zelenina, ovocie, orechy z našich sadov“.

Metodický list Chlieb, pečivo, obilniny, cestoviny.

Metodický list Ovocie a zelenina.

Prezentácia Zdravie, sila, vitamíny z ovocia a zeleniny.

Prezentácia Tajomstvo obilného zrnka.

 

Mgr. Alena Korduljaková

Bc. Eva Sedliačková