Zamestnanci školskej jedálne sa spolu s pedagógmi a žiakmi zapojili do projektu Hovorme o jedle, ktorý bol zameraný na podporu zdravého životného štýlu a prevencie rôznych ochorení a obezity. V rámci neho sme pripravili pre deti ŠMŠ a žiakov ŠZŠI Bytča dve zaujímavé aktivity, ktoré si môžete pozrieť v priložených prezentáciách.

 

Hovorme o jedle

Zelený deň

 

 

 

 

 

 

 

Diplom za účasť v súťaži