Prezentácia z denného letného tábora, ktorý organizovalo CŠPP Bytča v dňoch 30.06. - 04.07.2014.