zaciatok skolySlávnostné otvorenie nového šk. roku 2023/2024 sa uskutoční za priaznivého počasia na školskom dvore pri budove školy Mičurova 367/3 (žltá budova) dňa 04. septembra 2023 (pondelok) o 8,00 hod. V prípade nepriaznivého počasia sa otvorenie uskutoční na školskej chodbe v hlavnej budove školy (biela budova). Po otvorení šk. roka pôjdu rodičia s deťmi, ktoré budú navštevovať prípravné ročníky do tried s triednymi učiteľmi, ostatní žiaci pôjdu domov.

Žiaci, ktorí sú ubytovaní v školskom internáte už zostanú v tento deň v škole a ubytujú sa v školskom internáte. Deti materskej školy sa nezúčastnia slávnostného otvorenia školského roka na školskom dvore, ale rodičia ich privedú podľa dohody s pani zástupkyňou rovno do priestorov materskej školy.

Po skončení otvorenia šk. roku bude pre rodičov k dispozícií vedúca školskej jedálne a vedúca vychovávateľka, u ktorých si môžete dohodnúť prípadné zmeny v stravovaní žiakov, príp. v dochádzke do školského klubu detí alebo školského internátu.

Vyučovanie začne podľa rozvrhu od 05.09.2023. Školský klub detí bude v prevádzke od 05.09.2023.

Tešíme sa na Vás!

Riaditeľka školy zároveň oznamuje rodičom a žiakom, že dňa 06.09.2023 bude na našom odbernom mieste prerušená dodávka elektrickej energie od 7,30 do 15,30 hod. Z tohto dôvodu bude prevádzka školskej jedálne obmedzená a strava bude pripravená len pre deti z materskej školy a pre deti ubytované v školskom internáte. Prosíme rodičov, aby na tento deň pripravili svojim deťom väčšiu desiatu a deťom, ktoré navštevujú školský klub detí aj suchý obed. Strava nebude poskytnutá ani zamestnancom školy. Odhlásenie zo stravy na tento deň 06.09.2023 urobí automaticky vedúca školskej jedálne.

Mgr. Anna Ďurajková, riaditeľka školy