V prílohe sa nachádza aktuálny zoznam školských pomôcok pre každú triedu.