UF jedloAj v tomto školskom roku sme sa zapojili do celoslovenskej súťaže Hovorme o jedle, ktorá podnecuje k zdravému životnému štýlu. Žiaci realizovali aktivity zamerané na pestovanie domácej zeleniny a ovocia v našich záhradách a sadoch. Vedia, aké je ťažké dopestovať kvalitnú zeleninu, či ovocie. Preto sme sa spoločne porozprávali aj o škodcoch a chorobách, ktoré napádajú ovocné stromy a zeleninu. Žiaci si utvrdili svoje vedomosti o ovocí a zelenine, a vytvorili návrhy na záhrady a sady. Formou zážitkového učenia spolu s pani učiteľkami pracovali na projekte na tému: „Navrhni si vlastnú záhradu, ovocný sad“. U žiakov rozvíjame manuálne zručnosti, tvorivosť a predstavivosť, ktoré naplno využili pri tvorení. Všetci spoločne lepili, modelovali, strihali, šili, rezali, tvorili z keramickej hliny, plastelíny... Na chvíľu sa zahrali na záhradníkov a preniesli sa do záhrad, kde si „vysadili“ krásne a takmer skutočné zeleninové záhony aj bohaté ovocné sady. Bolo čo obdivovať a brať si z nich inšpiráciu.

Žiakov práca na projekte veľmi bavila a zaujala. Veríme, že aj touto aktivitou sme u nich prebudili a podporili záujem o prácu v záhradníctve a ovocinárstve.

,,Strom oblečený v škaredom lístí môže rodiť sladké ovocie“.    

Bc. Játiová Marta