23Ani sme sa nenazdali a dva mesiace letných prázdnin ubehli ako voda. V pondelok, 04. septembra 2023, sme otvorili nový školský rok ešte s krásnym a slnečným letným počasím v priestoroch školského dvora. Pani riaditeľka, Mgr. Anna Ďurajková, privítala vo svojom príhovore žiakov, ich rodičov, pedagogických i ostatných zamestnancov školy. Podala prítomným dôležité informácie o organizácii školského roka a predovšetkým prvých školských dní. Žiaci prípravných ročníkov a noví žiaci školy mali hneď možnosť nakuknúť do svojich nových, pekne vyzdobených a pripravených tried. Všetkým deťom, žiakom, rodičom i zamestnancom školy prajeme, aby sa im v novom školskom roku darilo, aby chodili do našej školy s radosťou.

Mgr. Júlia Moravíková